Uittreksel Basisregistratie personen (BRP)

Het uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Asten staat ingeschreven. Hierop staan uw naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en eventueel andere gegevens.
Als u het uittreksel online aanvraagt en betaalt, sturen we het per post naar u op.

U gebruikt het voor bijvoorbeeld inschrijven bij een woningstichting, overschrijven van een auto en het doen van examens. Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het nodig heeft, zodat u er zeker van bent dat op het uittreksel de juiste gegevens staan.

Direct nodig of liever naar het gemeentehuis?

U kunt voor de aanvraag van een uittreksel ook een afspraak maken bij de balie van het gemeentehuis. 
Neem voor uw afspraak een geldig identiteitsbewijs mee. U kunt betalen bij de aanvraag.

Kosten

Uittreksel Basisregistratie personen: € 12,30

Machtigen

Als u niet zelf naar het gemeentehuis kunt komen, kan een gemachtigde het uittreksel voor u aanvragen. De gemachtigde neemt een ingevuld machtigingsformulier, een geldig (kopie) identiteitsbewijs van u en een geldig identiteitsbewijs van zichzelf mee. 

Woont u niet meer in Nederland?

Dan kunt u een uittreksel uit het Register Niet Ingezetenen (RNI)  aanvragen.
U kunt na uw vertrek uit Nederland terecht bij een van de 19 gemeenten met een RNI loket.

    Uittreksel burgerlijke stand

    Heeft u een schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis zoals een geboorte, huwelijk/partnerschap, echtscheiding of overlijden nodig?
    Vraag dan een uittreksel burgerlijke stand aan in de gemeente waar het heeft plaats gevonden.