Uittreksel Burgerlijke stand

Een uittreksel burgerlijke stand is een bewijs van een levensgebeurtenis zoals een geboorte, een huwelijk/partnerschap, echtscheiding of overlijden in de gemeente Asten.
Als u het uittreksel online aanvraagt en betaalt, sturen we het per post naar u op. 

U vraagt het uittreksel aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Direct nodig of liever naar het gemeentehuis?

U kunt voor de aanvraag van een uittreksel ook een afspraak maken bij de balie van het gemeentehuis. 
Neem voor uw afspraak een geldig identiteitsbewijs mee. U kunt betalen bij de aanvraag.

Kosten

Uittreksel Burgerlijke stand: € 16,60

Machtigen

Als u niet zelf naar het gemeentehuis kunt komen, kan een gemachtigde het uittreksel voor u aanvragen. De gemachtigde neemt een ingevuld machtigingsformulier, een geldig (kopie) identiteitsbewijs van u en een geldig identiteitsbewijs van zichzelf mee. 

Internationaal uittreksel

Hebt u een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand nodig voor internationaal gebruik? Geef dit dan altijd aan bij de aanvraag.
U krijgt dan een uittreksel op een formulier in meerdere talen.

    Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

    Hebt u een bewijs nodig dat u in de gemeente Asten staat ingeschreven, bijvoorbeeld voor inschrijven bij een woningstichting, het overschrijven van een auto of voor een examen?
    Vraag dan een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) aan.