Tijdelijke verkeersmaatregel

U kunt een tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen als u de weg of openbare ruimte op een andere manier wilt gebruiken. Bijvoorbeeld als u de weg tijdelijk wilt afsluiten voor een evenement of wilt parkeren op plaatsen waar dat niet mag.

Aanvragen

  • Een tijdelijke verkeersmaatregel kunt u aanvragen via een e-mail aan gemeente@asten.nl ter attentie van het team Verkeer.
  • Vraag de maatregel tenminste 14 dagen voor de start van het evenement/werkzaamheden aan.

Vereiste gegevens

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Omschrijving van de activiteit(en).
  • Begin- en einddatum van de periode.
  • Beschrijving en tekening waarin staat welk bedrijf welke activiteit uitvoert.
  • Omleidingsplan met de afgesloten wegen en op welke wegen een omleidingsroute wordt ingesteld.
  • Het opstellen van een omleidingsplan ligt bij de aanvrager, net als eventuele kosten.

Mogelijke afwijzing / vertraging

  • De aanvraag wordt getoetst. Onvolledige aanvragen of in verband met werkzaamheden/evenementen kan de gemeente de aanvraag afwijzen.
  • U kunt bezwaar maken en eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.