Bezwaar maken tegen een besluit

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken. Stuur uw bezwaar naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (college van B&W, gemeenteraad, burgemeester of de heffingsambtenaar). Bezwaar maken is gratis.

  Bezwaar tegen legesbesluit/legesfactuur

  Voor producten die u bij ons aanvraagt, moet u kosten betalen. Dit noemen we leges. U betaalt dit bij de aanvraag van bijvoorbeeld een rijbewijs, een paspoort, maar ook voor een vergunning. De leges worden opgelegd op grond van de Legesverordening. Toch kan het zijn dat u het niet eens bent met het bedrag van de te betalen leges. U kunt dan een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Asten.

  • Let op dat u dat op tijd doet. In het besluit staat binnen welke termijn u een bezwaarschrift kunt indienen. Meestal is dat binnen 6 weken.
  • Vermeld altijd het factuurnummer. Voeg, als het kan, de factuur als bijlage toe.

  Online bezwaar maken

  • U kunt online bezwaar maken.
  • Hierbij heeft u uw DigiD nodig.
  • Vermeld zo duidelijk mogelijk:
   • het besluit waartegen u bezwaar maakt
   • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

  Bezwaar per post

  • U kunt uw bezwaarschrift sturen naar:
   • Gemeente Asten, t.a.v. (het betreffende bestuursorgaan), Postbus 290, 5720 AG Asten.
  • Vermeld u in ieder geval in uw brief:
   • het besluit waartegen u bezwaar maakt
   • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
   • uw naam en adres
   • de datum van uw brief
   • uw handtekening.

  Bezwaar per e-mail

  • Stuur uw bezwaarschrift als bijlage met een e-mailbericht naar: gemeente@asten.nl.
  • Vermeld u in uw bezwaarschrift ieder geval:
   • het besluit waartegen u bezwaar maakt
   • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
   • uw naam en adres
   • de datum van uw brief
   • uw handtekening.

  Afhandeling

  • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw brief.
  • De secretaris van de bezwaarschriftencommissie bekijkt samen met u en het bestuursorgaan wat de beste manier is om uw bezwaar te behandelen.
  • Bij voorkeur lossen we het probleem in goed overleg met u op. Lukt dat niet, dan houdt de bezwaarschriftencommissie in veel gevallen een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw standpunt toelichten, dit geldt ook voor het bestuursorgaan.
  • De secretaris van de bezwaarschriftencommissie informeert u over het verdere verloop van de procedure.
  • De bezwaarschriftencommissie verstrekt een advies aan het bestuursorgaan.
  • Het bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing, hiervan krijgt u schriftelijk bericht.
  • Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank, dit is niet gratis.

  Bezwarencommissie

  De gemeenten Asten en Someren hebben een gezamenlijke, onafhankelijke bezwarencommissie.

  • Leden van de commissie:
   • Dhr. mr. P.A.J.S. Lathouwers (voorzitter)
   • Mw. mr. H.M.E. Baten
   • Dhr. mr. R.J. Boogers
   • Dhr. mr. R.M. Brill
   • Dhr. mr. H.H.W.M. Jacobs
   • Mw. mr. C.J.H.M. Meulendijk
   • Mw. mr. M. van Tijn
   • Mw. mr. J.C.J. Eijkemans (ambtelijk secretaris)
   • Mw. mr. T.A.C.I. Luijben (vervangend ambtelijk secretaris)
  • Alle leden kunnen ook als plaatsvervangend voorzitter fungeren.

  Datum en agenda hoorzitting

  Op donderdag 30 mei 2024 is er een openbare hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Asten, Koningsplein 3 en begint om 19.30 uur.

  19.30 uur: Het bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 20 december 2023 waarbij is besloten om de verbeurde last onder dwangsom van 12 juli 2022, in te vorderen.

  Meer informatie?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jody Eijkemans, secretaris bezwaarschriftencommissie Asten - Someren. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: (0493) 671 212 of via e-mail: j.eijkemans@asten.nl.

  De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen

  Heeft u een andere melding of klacht?