Bezwaar maken tegen een besluit

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken. Stuur uw bezwaar naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (college van B&W, gemeenteraad, burgemeester of de heffingsambtenaar). Bezwaar maken is gratis.

  Bezwaar tegen legesbesluit/legesfactuur

  Voor producten die u bij ons aanvraagt, moet u kosten betalen. Dit noemen we leges. U betaalt dit bij de aanvraag van bijvoorbeeld een rijbewijs, een paspoort, maar ook voor een vergunning. De leges worden opgelegd op grond van de Legesverordening. Toch kan het zijn dat u het niet eens bent met het bedrag van de te betalen leges. U kunt dan een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Asten.

  • Let op dat u dat op tijd doet. In het besluit staat binnen welke termijn u een bezwaarschrift kunt indienen. Meestal is dat binnen 6 weken.
  • Vermeld altijd het factuurnummer. Voeg, als het kan, de factuur als bijlage toe.

  Online bezwaar maken

  • U kunt online bezwaar maken.
  • Hierbij heeft u uw DigiD nodig.
  • Vermeld zo duidelijk mogelijk:
   • het besluit waartegen u bezwaar maakt
   • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

  Bezwaar per post

  • U kunt uw bezwaarschrift sturen naar:
   • Gemeente Asten, t.a.v. (het betreffende bestuursorgaan), Postbus 290, 5720 AG Asten.
  • Vermeld u in ieder geval in uw brief:
   • het besluit waartegen u bezwaar maakt
   • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
   • uw naam en adres
   • de datum van uw brief
   • uw handtekening.

  Bezwaar per e-mail

  • Stuur uw bezwaarschrift als bijlage met een e-mailbericht naar: gemeente@asten.nl.
  • Vermeld u in uw bezwaarschrift ieder geval:
   • het besluit waartegen u bezwaar maakt
   • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
   • uw naam en adres
   • de datum van uw brief
   • uw handtekening.

  Afhandeling

  • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw brief.
  • De secretaris van de bezwaarschriftencommissie bekijkt samen met u en het bestuursorgaan wat de beste manier is om uw bezwaar te behandelen.
  • Bij voorkeur lossen we het probleem in goed overleg met u op. Lukt dat niet, dan houdt de bezwaarschriftencommissie in veel gevallen een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw standpunt toelichten, dit geldt ook voor het bestuursorgaan.
  • De secretaris van de bezwaarschriftencommissie informeert u over het verdere verloop van de procedure.
  • De bezwaarschriftencommissie verstrekt een advies aan het bestuursorgaan.
  • Het bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing, hiervan krijgt u schriftelijk bericht.
  • Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank, dit is niet gratis.

  Bezwarencommissie

  De gemeenten Asten en Someren hebben een gezamenlijke, onafhankelijke bezwarencommissie.

  • Leden van de commissie:
   • Dhr. mr. P.A.J.S. Lathouwers (voorzitter)
   • Mw. mr. H.M.E. Baten
   • Dhr. mr. R.J. Boogers
   • Dhr. mr. R.M. Brill
   • Dhr. mr. H.H.W.M. Jacobs
   • Mw. mr. C.J.H.M. Meulendijk
   • Mw. mr. M. van Tijn
   • Mw. mr. J.C.J. Eijkemans (ambtelijk secretaris)
   • Mw. mr. T.A.C.I Luijben (vervangend ambtelijk secretaris)
  • Alle leden kunnen ook als plaatsvervangend voorzitter fungeren.

  Heeft u een andere melding of klacht?