Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die vanwege een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking niet op eigen gelegenheid naar school kunnen.
De gemeente vergoedt de vervoerskosten van openbaar vervoer, fiets of eigen vervoer naar school óf verzorgt het vervoer per taxi.

Voorwaarden

  • Uw kind verblijft feitelijk en structureel in de gemeente Asten.
  • Uw kind heeft een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking of de school die bij uw geloof/levensovertuiging past is ver weg gelegen.
  • Vervoer wordt toegekend naar de dichtstbijzijnde, toegankelijke school.
  • Leerlingen die naar het (speciaal) basisonderwijs (de Brigantijn) gaan en binnen een straal van 6 km van de school wonen, komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer.
  • Een vergoeding wordt nooit met terugwerkende kracht verstrekt.
  • Voor elk schooljaar moet een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag digitaal indienen via onderstaande knop. Ook is het mogelijk om een aanvraagformulier op te vragen bij de gemeente via telefoon (0493) 671 212 of per e-mail gemeente@asten.nl.

Op deze pagina