Boom kappen

Wilt u een boom kappen, verplaatsen of voor de eerste keer terugsnoeien tot op de stam (kandelaberen)? Dan hebt u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig.

De tekst op deze pagina wordt nog aangepast als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

 • Ga naar het Omgevingsloket en geef aan of u de aanvraag doet als particulier of als ondernemer.
 • Het Omgevingsloket stelt u vervolgens een aantal vragen, op basis waarvan een aanvraagformulier op maat ontstaat. Dit vult u in.
 • Eventuele bijlagen voegt u toe door deze te uploaden.
 • Vermeld geen persoonsgegevens of andere gegevens op tekeningen of rapporten. Hiermee waarborgen we uw privacy.
 • We behandelen uw aanvraag alleen als deze compleet is. Is de aanvraag onvolledig, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Hoe lang duurt het voordat ik antwoord krijg?

 • Dit hangt af van je aanvraag. Er zijn twee procedures: de reguliere en de uitgebreide.

Reguliere procedure

 • Meestal krijgt u binnen 8 weken een beslissing op de aanvraag.
 • Soms hebben we meer tijd nodig. In dat geval verlengen we de beslisperiode 1 keer met 6 weken.
 • Hebben we na 14 weken nog geen beslissing genomen? Dan krijgt u de vergunning automatisch.
 • We noemen dat een vergunning van rechtswege. 
 • Is de aanvraag niet compleet en vragen we u aanvullende gegevens op te sturen? Dan wordt de beslisperiode opgeschort.

Uitgebreide procedure

 • Voor meer complexe aanvragen, bijvoorbeeld als milieuaspecten een rol spelen, geldt een termijn van 26 weken.
 • Ook deze kunnen we eenmalig met 6 weken verlengen.
 • De uitgebreide procedure kent geen fatale termijn.
 • Dit betekent dat er niet na afloop van een bepaalde termijn automatisch een beslissing wordt genomen.

Wat als ik geen eigenaar ben van de boom?

 • U kunt alleen een vergunning aanvragen als de boom uw eigendom is.
  • Is de boom niet van u, dan mag u ook niet kappen.
 • Boom van de gemeente
 • Boom van de buren
  • Hebt u last van een boom van de buren? Neem dan contact op met de eigenaar van de boom. De gemeente bemiddelt niet. 
  • Meer informatie hierover vindt u op juridischloket.nl.

Hoe ontvang ik een beslissing?

 • U ontvangt het besluit digitaal op het e-mailadres waarmee u de aanvraag hebt gedaan.

Geen vergunning

 • Als u geen vergunning krijgt, mag u uw plannen niet uitvoeren.
 • Hebt u geen vergunning gekregen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.

Kosten aanvraag