Verzoek om informatie (Wet Open Overheid)

Vanaf 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet zorgt ervoor dat (onder andere) gemeenten steeds meer informatie actief openbaar maken. De gemeente Asten volgt de landelijke planning die nog duurt tot 2027.

Woo contactpersoon - Woo verzoek

De gemeente Asten heeft een Woo contactpersoon. Die kan u verder helpen als u op zoek bent naar informatie. Bij eenvoudige vragen kan dat ook zonder een Woo-verzoek en hoeft u wellicht minder lang te wachten op informatie.
Voor eenvoudige vragen, maar ook voor Woo-verzoeken is de Woo contactpersoon te bereiken via het e-mailadres: gemeente@asten.nl.

Vermeld de volgende informatie in de e-mail:

  • De e-mail is bestemd voor de Woo contactpersoon.
  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • Zo specifiek mogelijke omschrijving welke informatie u zoekt.

Vinden van informatie

Website Open overheid

De website https://open.overheid.nl/ is dé centrale plek waar alle openbaar gemaakte informatie op terug te vinden is. Dit gaat fasegewijs. Met iedere fase komen er meer documenten beschikbaar. 

Wilt u zeker weten dat u niks mist van de officiële bekendmakingen van de gemeente Asten? Dan kunt u zich via de website Overheid.nl aanmelden voor de gratis e-mailservice. U krijgt dan een e-mail wanneer er berichten zijn die bij u in de buurt van toepassing zijn.

Woo-index

De gemeente Asten publiceert alle documenten die volgens de Woo beschikbaar moeten zijn via de Woo-index.

De komende jaren komen er per fase meer documenten uit de eerder genoemde categorieën openbaar. De gemeente Asten onderzoekt gaandeweg of en waar deze wijze van publiceren verbeterd kan worden. Het is mogelijk dat er meer rechtstreeks verwezen wordt naar de Woo-index waardoor het makkelijker en overzichtelijker is om informatie te vinden. 

Website gemeente Asten

Daarnaast zijn sinds enkele jaren openbare documenten via onze website Asten.nl in te zien. Deze zijn terug te vinden op drie pagina’s:

  • Bekendmakingen: aangevraagde, verleende, geweigerde vergunningen, verordeningen, beleidsregels en besluiten.
  • Regelgeving: door de raad en college vastgestelde beleidsregels, nadere regels en verordeningen.
  • Beleid: alle beleidsstukken die er in de gemeente Asten opgesteld zijn (en nog niet op de pagina Regelgeving beschikbaar zijn)