Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet en wordt ook de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) ingevoerd.

  • Omgevingswet: regels die gaan over uw fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan regels over bouwen, milieu (geluid, geur, luchtkwaliteit), cultureel erfgoed, water, bodem, duurzaamheid of natuur. Ook regelt deze wet welke procedures er gelden om iets te veranderen in de fysieke leefomgeving.
  • Wet kwaliteitsborging bouwen: wet om de bouwkwaliteit te verhogen. Bekijk ook: pagina Wet kwaliteitsborging bouwen.

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u zelf bouwplannen heeft of iets wilt realiseren in de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld als u een huis wilt (ver)bouwen, een boom wilt kappen, een bedrijf wilt beginnen of een loods of stal wilt bijbouwen. Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente bij u in de buurt gaat (ver)bouwen. In dat geval kunt u meedenken over de plannen.

Nieuw omgevingsloket

Vanaf 2024 is er één nieuw omgevingsloket. Via dit loket kunt u zien welke regels gelden op een bepaald adres, kunt u een vergunningcheck doorlopen om te kijken of u een vergunning nodig heeft om een bepaalde ontwikkeling mogelijk te maken en kunt u een omgevingsvergunning aanvragen.
Het Omgevingsloket is nog in ontwikkeling. Het kan zijn dat u niet direct kunt vinden wat u zoekt of dat u vragen hebt. Neemt u in dat geval gerust contact met ons op.
Wilt u meer algemene informatie over omgevingsvergunningen? Ga dan naar het Helpcentrum Omgevingsloket.

Omgevingsplan in plaats van bestemmingsplannen

Via het Omgevingsloket kunt u zien welke regels op uw adres gelden of kijken wat allemaal is toegestaan op een bepaalde plek. Vóór 2024 stonden dit soort regels in bestemmingsplannen. De Omgevingswet vraagt van de gemeente om vanaf 2024 een nieuw omgevingsplan op te stellen voor de gehele gemeente.
In dit nieuwe omgevingsplan worden regels uit de oude bestemmingsplannen omgezet in een nieuwe structuur en aangevuld met andere regels over de fysieke leefomgeving, zoals milieuregels. Dit is een ingewikkelde operatie. Om die reden krijgt de gemeente tot 2032 de tijd om dit omgevingsplan op te stellen. Het kan daardoor niet direct duidelijk zijn welke regels precies op uw adres gelden: zijn het nog regels die golden in het oude bestemmingsplan of zijn de regels voor uw locatie al omgezet naar het nieuwe omgevingsplan? Wij helpen u graag als u hier vragen over hebt. Neem dan gerust contact met ons op.
Hebt u een bouwplan of ontwikkeling dat niet in de regels past? Neemt u dan contact met ons op om te kijken of het mogelijk is om de regels te wijzigen. Bekijk ook de pagina wijzigen omgevingsplan.

Participatie/omgevingsdialoog

In de Omgevingswet staan regels over participatie voor initiatieven en ontwikkelingen. Participatie betekent dat er vroegtijdig overleg is en dat mensen kunnen meepraten over de plannen (omgevingsdialoog). Hebt u zelf een plan of idee dat u wilt realiseren? Start dan op tijd een omgevingsdialoog. Als u een omgevingsvergunning voor uw plan nodig heeft, geeft u bij het indienen van de aanvraag aan of u uw buren of andere belanghebbenden heeft betrokken bij uw plan, hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst was.
In sommige gevallen is een omgevingsdialoog zelfs verplicht om tot een omgevingsvergunning te komen. Welke gevallen dit zijn leest u in de Bekendmaking verplichte omgevingsdialoog.
Voert u een goede omgevingsdialoog? Dan is de kans op een soepele procedure groter, zeker als u de omgevingsdialoog al tijdig voert (voordat u een aanvraag heeft ingediend).
Bent u benieuwd waar u als inwoner op mag rekenen als er bij u in de buurt iets ontwikkeld wordt? Bekijk dan ons beleid op het gebied van participatie en omgevingsdialoog.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet vraagt iedere gemeente om een omgevingsvisie vast te stellen. In de omgevingsvisie Asten leest u onze hoofdlijnen van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving: welke kwaliteiten vinden we belangrijk in onze gemeente, wat willen we behouden/versterken, welke ontwikkelingen dragen daar aan bij? Als u een bouwplan heeft of iets wilt realiseren in de fysieke leefomgeving kijken we of uw plan past in onze omgevingsvisie. Dit is van belang als u een omgevingsvergunning nodig heeft of op een andere manier toestemming van de gemeente nodig heeft om uw plan te kunnen realiseren.

Overgangsperiode

De overgang naar de Omgevingswet is een grote operatie. Het kost tijd om te wennen aan de nieuwe wet en aan de nieuwe procedures. Dat gaat even duren en soms gaat het niet meteen goed. Om die reden is er een lange overgangsperiode, waarin het nieuwe Omgevingsloket verder wordt ingericht en aan het nieuwe omgevingsplan wordt gewerkt. Dit kan ook iets betekenen voor onze dienstverlening aan u. 

De overgang naar een nieuwe wet betekent ook dat er sprake is van overgangsrecht: sommige oude wetten en regels blijven nog van toepassing. Hiervan is bijvoorbeeld ook sprake als u een aanvraag omgevingsvergunning hebt ingediend vóór 1 januari 2024; deze aanvraag zal nog op grond van de oude wet- en regelgeving worden behandeld en nog niet op grond van de Omgevingswet.

Informatie voor ondernemers

Ben u ondernemer en wilt u meer weten over wat de Omgevingswet voor u betekent, bezoek dan onderstaande websites.

Vragen over de Omgevingswet?

Hebt u vragen over de wet of wat het voor u betekent? Kijk dan eens in de Wegwijzer Veelgestelde vragen Omgevingswet, het Helpcentrum Omgevingsloket of op de website van de Rijksoverheid.
Het is goed mogelijk dat u hier het antwoord op uw vraag rechtstreeks vindt. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen.