Vitale democratie

Wat houdt Vitale democratie in?

 • Om de Toekomstagenda Asten 2030 ook daadwerkelijk in te kunnen vullen, is er een verandering noodzakelijk.
 • Dat geldt voor de inwoners, het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie.
 • Samen kunnen we vorm geven aan een andere manier van omgaan met elkaar.
 • Daar waren we al mee gestart in de afgelopen jaren en dat zetten we gericht verder door.
 • De uitdaging ligt in het bij elkaar brengen van partijen, in energie en creativiteit vanuit de gemeenschap en in ontwikkelruimte.

U kunt dus gerust meedoen!

 • De gemeente Asten nodigt inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van harte uit om samen met de gemeente initiatieven te starten die bijdragen aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven.
 • Gezamenlijk kunnen we Asten (nog) mooier maken!
 • Als we dat doen volgens de gedachte achter de Toekomstagenda Asten 2030 dan zal de invloed zowel vanuit de burger als vanuit de gemeente komen.

Resultaten Quick scan lokale democratie

 • Eindrapport Quick scan Lokale Democratie:
 • Hoe kijken inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren tegen de huidige democratie in onze gemeente Asten?
 • We zijn benieuwd naar uw mening hierover.
 • Daarom voerden we in april 2019 een Quick scan Lokale democratie uit in Asten.
 • We doen als gemeente mee aan een pilot vanuit het Ministerie van BZK en de VNG / Landelijk programma Democratie in actie.
 • De uitkomst van de scan vormt een startpunt voor verbetering van het democratisch samenspel.
 • Er wordt als het ware een foto gemaakt van de stand van zaken van onze lokale democratie.
 • Inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren beantwoorden online vragen over de ‘stand’ van onze lokale democratie. Bijvoorbeeld over participatie, bewonersinitiatieven, democratische kwaliteit, verbeterprioriteiten etc.
 • Vervolgens krijgt de gemeente een rapport met uitkomsten, opmerkelijke resultaten en verbetertips.
 • Dit rapport geeft een basis om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we onze democratie nog beter, vitaler en democratischer kunnen maken.

Thema-avond Vitale democratie

 • Op woensdagavond 4 september 2019 gingen inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren met elkaar in gesprek.
 • Onderwerpen die besproken zijn:
  • de resultaten van de Quick scan lokale democratie
  • onderliggende thema’s zoals samenwerking inwoners-gemeente, maatschappelijke initiatieven, hoe betrekken we jongeren etc.
 • Centraal stond de vraag: Wat is goed en wat kan beter? En hoe kunnen we dat in de praktijk realiseren?
 • Deze avond bracht veel informatie waar we samen mee verder kunnen!
 • VLOG: Jasmijn Jeronimus heeft voor Peelpioniers een inspirerende vlog van deze avond gemaakt. Deze geeft een aardig beeld van de avond.
 • Wilt u verder meedenken over een concreet thema of in te voeren verbeterpunt of heeft u andere ideeën? Stuur dan een e-mail naar programmamanager Mayelle Feijen.

Actieve jongeren

Uit de Quick scan lokale democratie (2019) blijkt dat het nog onvoldoende lukt om jongeren te betrekken bij lokale kwesties.
Ook tijdens de thema-avond Vitale democratie (september 2019) werd de vraag ‘hoe betrekken we ondervertegenwoordigde inwoners, bijv. jongeren’ besproken.
We zijn daar in 2020 mee aan de slag gegaan. Met name de verbinding met het Varendonck Asten en de Peelpioniers zijn mooie contacten die ons helpen om steeds meer jongeren te verbinden.

Een aantal voorbeelden hoe jongeren verbonden zijn:

 • Met het Varendonck, onderdeel Technasium, worden praktijkvraagstukken aangepakt, bijvoorbeeld:
  • Verbinding Kompas – Midas
  • Verplaatsen van de ingang naar het kerkhof (relatie met project gemeenschapshuis)
 • De Peelpioniers hebben de ‘bemoeiclub’ opgericht met jongeren die via vlogs meedenken over de realisatie van het nieuwe gemeenschapshuis.
 • Met het Varendonck Havo 4 is verbinding gelegd bij het vak Maatschappijwetenschappen. De leerlingen hebben kennis gemaakt met sociaal wetenschappelijk onderzoek doen. Ze hebben zich hierbij gericht op onderwerpen uit de Toekomstagenda Asten 2030. Deze samenwerking is een echte win-win en herhalen we jaarlijks in Havo 4.

Tip Asten

De gemeente Asten werkt regelmatig samen met het burgerpanel Tip Asten om zo de meningen van inwoners te peilen over een bepaald onderwerp.

Heeft u een idee?

Wilt u iets laten weten aan de verantwoordelijk bestuurder burgemeester A. van Extel-Van Katwijk of programmamanager Vitale democratie Liedewij Wiersma?